Vergoeding en tarieven

Dieetadvisering wordt 3 uur per jaar vergoed vanuit de basisverzekering, dit zijn ongeveer 4 afspraken. Houdt er rekening mee dat dieetadvisering onder het eigen risico valt. Dit betekent dat je jaarlijks de eerste €385 die je aan zorg nodig hebt zelf betaalt. Afhankelijk van jouw aanvullende verzekering kom je voor extra vergoeding in aanmerking. Voor 2024 heeft Diëtistenpraktijk In Evenwicht met alle verzekeraars een contract afgesloten. Een verwijsbrief van jouw huisarts is niet nodig, je kunt direct contact met mij opnemen.

Ketenzorg
Wanneer je een chronische aandoening hebt, zoals bijvoorbeeld diabetes of een te hoog cholesterol, dan kan het zijn dat je vergoeding loopt via de ketenzorg. In dat geval valt jouw zorg volledig onder de basisverzekering en hoef je geen eigen risico te betalen. Diëtistenpraktijk In Evenwicht heeft contracten met de ketenzorg organisatie NEO (Wijchen), PoZoB (Helmond) en Humo (Oss). De praktijkondersteuner zorgt voor een verwijzing.

Tarieven
Wanneer je geen vergoeding (meer) krijgt van de zorgverzekeraar of niet onder de ketenzorg valt, dan gelden onderstaand reguliere tarieven:

Eerste consult/intake gesprek:                     € 120,00
Het gesprek duurt 60 minuten en voor de uitwerking van het dieetadvies op maat wordt er 30 minuten gerekend.

Vervolgconsulten:                                          € 40,00
Deze gesprekken duren 30 minuten.

Vervolgconsulten kort:                                  € 20,00
Deze gesprekken duren 15 minuten.

E-mail:                                                           € 20,00
Korte vragen per mail zijn gratis, maar heb je een uitgebreide vraag en kost het mij meer dan 10 minuten tijd om jouw vraag te beantwoorden, dan wordt er een kwartier in rekening gebracht. Uiteraard communiceer ik dit altijd eerst met je.

Afspraak annuleren
Wil je de afspraak annuleren of verzetten, laat dit dan tijdig, uiterlijk 24 uur van te voren weten. Wanneer een afspraak niet tijdig wordt geannuleerd of je bent niet aanwezig zonder afmelding, dan wordt de afspraak in rekening gebracht,  aangezien er wel tijd voor jou is gereserveerd.

Klik hieronder op de tekst voor de volgende documenten
Onze privacyverklaring.
Ons toestemmingsformulier behandelovereenkomst.
De algemene voorwaarden.